Voor woonhuizen is sinds 2007 het energielabel wettelijk verplicht bij wisseling van bewoners. Dit energielabel geldt zowel voor koopwoningen als ook voor huurwoningen. Bij het van kracht worden van de wet heeft onze minister echter besloten dat van de verplichting kan worden afgeweken indien beide partijen hierover overeenstemming bereiken.

Energielabel

Huurwoningen

Bij huurwoningen maakt het energielabel deel uit van het woningwaarderingstelsel (WWS), wat de hoogte van de huur (mede) bepaalt. De meeste professionele verhuurders hebben dus al wel een energielabel laten opstellen, in tegenstelling tot de particuliere eigenaren. Toch is een energielabel ook voor particulieren van grote waarde. Het geeft een bewonersonafhankelijk beeld van het energieverbruik van uw woning. Zeker in combinatie met een maatwerkadvies krijgt u een compleet overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden om uw woning te verbeteren op gebied van de energiehuishouding. U ziet in een gedetailleerd overzicht precies wat dit kan gaan kosten en hoelang (of kort) de terugverdientijd is. Uw woning wordt hierdoor onderscheidend in de markt hetgeen bij verkoop zijn waarde zal bewijzen.

Certificaat

Om een Energielabel vast te mogen stellen dient een bedrijf hiervoor gecertificeerd te zijn. Alvorens een bedrijf zijn certificering krijgt zal een certificerende instelling een onderzoek doen naar het kwaliteitshandboek van het bedrijf. Ook zal gekeken worden naar de vakkunde van de adviseurs welke verbonden zijn aan dit bedrijf. De adviseur zal een goede technische achtergrond moeten hebben en het diploma EPA-opnemer of EPA-adviseur moeten hebben. Energieadviesbureau MSC is gecertificeerd voor BRL9500, deel 00 (algemeen), 01(energielabel) en 02(maatwerkadvies) bij IKOBBKB.

In vervolg op het onderzoek voor het energielabel kan de adviseur, desgewenst, ook een EPA-maatwerkadvies opstelen. Gebruikmakend van de gegevens van het labelonderzoek maakt de adviseur een maatwerkadvies met alle mogelijkheden welke voor uw woning van toepassing zijn. Dit gebeurt volgens de methode, beschreven in de Trias Energetica.

In het kort richt de Trias Energetica zich in de navolgende volgorde op:

  1. Het minimaliseren van het energieverbruik van de woning (dmv isolatie);
  2. Duurzaam opwekken van de benodigde energie;
  3. Restant van de energievraag zo efficiƫnt mogelijk opwekken.

Energieadviesbureau MSC is uiteraard volledig gecertificeerd voor het uitbrengen van het Energielabel als wel het maatwerkadvies. Het feit dat wij ook gecertificeerd zijn voor het maatwerkadvies garandeert volledige onafhankelijkheid en objectiviteit. Immers: tijdens de jaarlijkse controles zal de certificerende instelling hier nadrukkelijk op letten.

Wilt u meer weten over het energielabel, maatwerkadvies of uitgebreid energieadvies voor uw woning? Laat dan hier rechts uw gegevens achter, zodat onze adviseur contact met u op kan nemen voor een vrijblijvend adviesgesprek.